Fair-play pro Olomoucký kraj

Zdravím, tady Jan!

Milí sousedé, vážení přátelé,

naskočil jsem do vlaku regionální krajské politiky, protože mi na mém regionu záleží. Mám zkušenosti jak ze státní správy, tak především z businessu. Obé mě naučilo, že vše je vždy o lidech. O lidech, o spolupráci, o motivaci a změně myšlení. Obec město i kraj vždy posouvají konkrétní lidé spolupracující na konkrétních smysluplných projektech. A ti mají moji podporu.

Pokud čekáte líbivou prvoplánovou a populistickou politiku, tak mě, prosím, vynechte. Byl jsem vychován ke svobodnému jednání a k odpovědnosti. Jedno nelze oddělit od druhého. Tak to prostě mám a jsem přesvědčen, že takto to má fungovat. Já se podle toho řídím.

Jsem přesvědčen, že vše začíná setkání, a proto se těším i na setkání s vámi.

Ať se nám daří.

Pět priorit pro olomoucký kraj

Inovace a rozvoj

Nemám rád slovní obrat „za nás se to dělal takto.“ Všechno lze zlepšovat, inovovat a rozvíjet.

To je základní podmínka konkurenceschopnosti regionu.

Energetika a ekologie

Ať se nám to líbí nebo ne, bezemisní a obnovitelné zdroje energie jsou jedinou cestou k energetické soběstačnosti, zajištění udržitelného rozvoje a zdravého životního prostředí.

Lidé a vzdělání

Základem všeho jsou lidé. Motivovaní, odvážní, inspirativní. Pokud chceme posouvat náš region dál, musíme využívat naše schopnosti a talenty na maximum.

Bydlení

Pokud nebudou mít lidé kde bydlet a bydlení bude luxus, region se nikam neposune a lidé budou odcházet.

Venkov

Venkov nesmí být synonymem zaostalosti, ale plnohodnotnou variantou způsobu života. Život nejsou jen supermarkety, obchodní galerie či lifestylingové restaurace.

Moje práce

1

Inovace

Při restartu Inovačního centra Olomouckého kraje jsme obnovili důvěru a spolupráci s partnery jako jsou např. Univerzita Palackého či regionální podnikatelé. Připravili jsme strategii rozvoje na příští 4 roky včetně akčního plánu a zajistili nárůst financování z 3 mil. Kč na 12 mil. Kč. Součástí schválené strategie je příprava projektů na čerpání z národních i evropských dotačních titulů nebo z prostředků Národního plánu obnovy. Jednou z priorit je oblast kulturních a kreativních průmyslů, kde se nám daří i mezioborová spolupráce s oddělením kultury krajského úřadu.

2

Cyklodoprava

V rámci cyklodopravy jsme kromě velmi úzké spolupráce s cyklokordinátorem olomouckého kraje také podpořili výstavbu dvou finančně náročných stavem nutných v páteřních cyklostezkách, a to most přes řeku Bečvu mezi Černotínem a Ústí částkou 15 mil. Kč a na Plumlově s dotací 2,5 mil. Kč.

3

OZE

Kraj má ve svém majetku více než 500 objektů. A zde je možné využít obnovitelné zdroje. Zatím jsme si analyzovali nejvhodnějších 80 budov pro snížení energetické náročnosti včetně vybudování FVE. Bohužel na realizaci to nemám dostatek financí. Hledáme tedy další cestu, jako nízkonákladově realizovat například výstavbou FVE spolu s dalšími partnery.

4

Dotace pro bytové domy

Rozvoj regionu je podmíněn dostupností bydlení. Bytová výstavba klíčová pro setrván lidí v regionu, pro jejich návrat a využívání jejich talentu, zkušeností a potenciálu. Připravil jsem dotační titul na podporu projektové dokumentace pro bytové domy. Zatím jsem narazil omezené zdroje kraje. Tak uvidíme.

Ozvěte se mi!

Kontaktovat mě můžete přes email na adrese j.safarik@olkraj.cz, telefonicky na čísle +420 725 715 377 a nebo přes kontaktní formulář níže. Těším se na vaše podněty!

© Jan Šafařík, 2021 – 2022

Zadavatel/Zhotovitel: Jan Šafařík